Počet záznamů: 1

The role of nitric oxide in the development of neurogenic pulmonary edema in spinal cord-injured rats: the effect of preventive interventions

 1. 1.
  0331720 - UEM-P 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Šedý, Jiří - Zicha, Josef - Kuneš, Jaroslav - Hejčl, Aleš - Syková, Eva
  The role of nitric oxide in the development of neurogenic pulmonary edema in spinal cord-injured rats: the effect of preventive interventions.
  [Úloha oxidu dusnatého v rozvoji neurogenního plicního edému u potkanů s poraněním míchy: efekt preventivních opatření.]
  American Journal of Physiology-Regulatory Integrative and Comparative Physiology. Roč. 297, č. 4 (2009), R1111-R1117 ISSN 0363-6119
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) LC554; GA ČR GA309/06/1246; GA ČR(CZ) GA305/08/0139; GA AV ČR IAA500390902
  Grant ostatní:GA MŠk(CZ) 1M0538; GA MŠk(CZ) 1M0510; GA MZd(CZ) 1A8697; GA MZd(CZ) NR8339; EC FP6 projekt RESCUE(FR) LSHB-CT-2005-518233
  Program:1M; 1M
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50390512; CEZ:AV0Z50110509
  Klíčová slova: blood pressure * atropine * heart rate
  Kód oboru RIV: FH - Neurologie, neurochirurgie, neurovědy
  Impakt faktor: 3.058, rok: 2009

  The results of this study conclude that nitric oxide has partial protective effect on neurogenic pulmonary edema development because it attenuates sympathetic vasoconstriction and consequent baroreflex-induced bradycardia following spinal cord injury.

  Výsledky studie potvrzují, že oxid dusnatý má parciální protektivní efekt na rozvoj neurogenního plicního edému v důsledku inhibice sympatické vasokonstrikce a následného baroreflexně indukované bradykardie v důsledku poranění míchy.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177161