Počet záznamů: 1

History of "Dynamics of machines" conferences

 1. 1.
  0331714 - UT-L 2010 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Půst, Ladislav
  History of "Dynamics of machines" conferences.
  [Historie konferencí "Dynamika strojů".]
  Engineering Mechanics. Roč. 16, č. 3 (2009), s. 157-159 ISSN 1802-1484
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20760514
  Klíčová slova: history of coferences * dynamics of machines * proceedings
  Kód oboru RIV: BI - Akustika a kmity

  This article presents an overview on series of Conferences and Colloquia on Dynamics of Machines organized in the first place by the Institute of Thermomechanics of Academy of Sciences of Czech Republic. This overview includes scientific meetings from the first Conference held in Liblice Castle in 1958 up to the last Colloquium in 2009. It is an extended paper presented in 2007 and accompanied by the exhibition of Proceedings organized in the frame of Colloquium “Dynamics of Machines 2007”.

  Článek uvádí přehled řady konferencí a kolokvií o dynamice strojů organizované většinou Ústavem termomechaniky AV ČR. Tento přehled zahrnuje vědecká setkání od prvé konference v zámku Libice v roce 1958 až do posledního kolokvia v 2009. Je to rozšířený referát přednesený v roce 2007 a doplněný výstavou sborníků, která byla uspořádána v rámci kolokvia „Dynamiky strojů 2007“.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177158