Počet záznamů: 1

Umění jako estetická forma univerza. (K Schellingově koncepci metafyzické afinity mezi uměním a přírodou)

 1. 1.
  0331712 - FLU-F 2010 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Zátka, Vlastimil
  Umění jako estetická forma univerza. (K Schellingově koncepci metafyzické afinity mezi uměním a přírodou).
  [Art as an aesthetic form of the Universe. Concerning Schelling's conception of the metaphysical affinity between art and nature.]
  Krása - Krajina - Příroda II. Brno: Masarykova univerzita, 2009 - (Stibral, K.; Binka, B.; Dadejík, O.), s. 20-32. ISBN 978-80-210-4890-4
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514
  Klíčová slova: Ontology of Art * Metaphysics of Subject * Harmony of Nature and Art
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství

  Studie anylyzuje vztah umění a přírody v Schellingové rané filosofii. Dané téma zkoumá ve dvou základních tématických okruzích: 1. Umění a příroda jako produkt transcendentálního subjektu, 2. Metafyzická afinita mezi organismem (resp, organickou přírodou) a uměním.

  The study deals with the analysis of the Schelling's aesthetic theory of art and nature in his early works. It proves that Schelling's metaphysical theory of universe (i.e. the infinite absolute) revealed a new possible relation between art and nature that was quite different from its previous explanations by Kant, Schiller and Fichte. Schelling reflected this relation from a new point of the hidden metaphysical unity of art and nature and underlined that there is a considerable similitude in the inner structure of the both regions.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177156