Počet záznamů: 1

Improved identification of hordeins by cysteine alkylation with 2-bromoethylamine, SDS-PAGE and subsequent in-gel tryptic digestion

 1. 1.
  0331704 - UIACH-O 2010 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Řehulková, Helena - Marchetti-Deschmann, M. - Pittenauer, E. - Allmaier, G. - Řehulka, Pavel
  Improved identification of hordeins by cysteine alkylation with 2-bromoethylamine, SDS-PAGE and subsequent in-gel tryptic digestion.
  [Vylepšená identifikace hordeinů pomocí alkylace cysteinu 2-bromethylaminu, SDS-PAGE a následnému in-gel štěpení.]
  Journal of Mass Spectrometry. Roč. 44, č. 11 (2009), s. 1613-1621 ISSN 1076-5174
  Grant CEP: GA MŠk 1M0570; GA MŠk 1M06030
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40310501
  Klíčová slova: cysteine alkylation * 2-bromoethylamine (BEA) * hordeins * protein identification
  Kód oboru RIV: CB - Analytická chemie, separace
  Impakt faktor: 3.411, rok: 2009

  The improvement of proteomic identification of hordeins (major storage protein of barley) is described. The approach is based on the increase of number of cleavage sites by chemical modification of cysteines with 2-bromoethylamine.

  V práci je popisována možnost zlepšení identifikace hordeinů (hlavní zásobní proteiny ječmene). Postup je založen na zvýšení počtu štěpných míst pomocí chemické modifikace cysteinů 2-bromethylenem.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177151