Počet záznamů: 1

Asymptotically flat, algebraically special spacetimes in higher dimensions

 1. 1.
  0331695 - MU-W 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Ortaggio, Marcello - Pravda, Vojtěch - Pravdová, Alena
  Asymptotically flat, algebraically special spacetimes in higher dimensions.
  [Asymptoticky ploché, algebraicky speciální prostoročasy ve vyšších dimenzích.]
  Physical Review D: Particles, Fields, Gravitation and Cosmology. Roč. 80, č. 8 (2009), 084041 ISSN 1550-7998
  Grant CEP: GA AV ČR KJB100190702
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10190503
  Klíčová slova: higher-dimensional gravity * asymptotic flatness * algebraic classification * Newman-Penrose formalism
  Kód oboru RIV: BA - Obecná matematika
  Impakt faktor: 4.922, rok: 2009

  We analyze asymptotic properties of higher-dimensional vacuum spacetimes admitting a "nondegenerate" geodetic multiple Weyl aligned null direction. After imposing a fall-off condition necessary for asymptotic flatness, we determine the behavior of the Weyl tensor as null infinity is approached along the Weyl aligned null direction. This demonstrates that these spacetimes do not "peel off" and do not contain gravitational radiation (in contrast to their four-dimensional counterparts). In the nontwisting case, the uniqueness of the Schwarzschild-Tangherlini metric in also proven.

  Analyzujeme vlastnosti asymptoticky plochých nedegenerovaných prostoročasů s násobným vlastním nulovým směrem. Po zadání nutné podmínky pro asymptotickou plochost určujeme chování Weylova tenzoru v blízkosti nulového nekonečna a ukazujeme, že v těchto prostoročasech nedochází k tzv. "peeling" efektu obvyklému ve čtyřech dimenzích a nedochází ke gravitačnímu vyzařování. V Netwistujícím případě též dokazujeme jednoznačnost Schwarzschild-Tangherliniho metriky.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177144
  Název souboruStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  Ortaggio2.pdf1144.9 KBAutorský postprintvyžádat