Počet záznamů: 1

The post-buckled behaviour in thin-walled steel construction and its partial "erosion" under repeated loading

 1. 1.
  0331692 - UTAM-F 2010 RIV PT eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Škaloud, Miroslav - Zörnerová, Marie
  The post-buckled behaviour in thin-walled steel construction and its partial "erosion" under repeated loading.
  [Pokritické působení tenkostěnných ocelových konstrukcí a jeho částečná "eroze" vlivem opakovaného zatížení.]
  7th EUROMECH Solis Mechanics Conference - ESMC2009. Lisabon: Rolo & Filhos, Indústrias Gráficas, S.A, 2009 - (Ambrósio, J.; Silva, M.), s. 699-700. ISBN 978-989-96264-2-3.
  [ESMC2009. Lisabon (PT), 07.09.2009-11.09.2009]
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA103/09/0091
  Grant ostatní:GAČR(CZ) GA103/08/0275
  Program:GA
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20710524
  Klíčová slova: thin-walled construction * buckling * fatigue
  Kód oboru RIV: JM - Inženýrské stavitelství

  Two ways to making steel construction more competitive: (i) to save steel (via thin-walled structures), (ii) to save fabrication costs (via economic-fabrication structures). Post buckled behavior in thin-walled construction and its partial erosion under many times repeated loading. S-N curves, established by the authors on the basis of their numerous tests, to be used in the design of webs breathing under repeated loading. A reduction of some fabrication procedures as a way to economic-fabrication construction, e,g. the possibility to avoid straightening of plate elements involved. User-friendly design of the webs of economic-fabrication steel girders, such as to make it possible to disregard their breathing.

  Dva způsoby jak učinit ocelové konstrukce více konkurenceschopné: (i)šetřením oceli (tenkostěnné konstrukce), (ii) šetřením výrobních nákladů (ekonomicky vyráběné konstrukce). Pokritické působení tenkostěnnýh konstrukcí a jeho částečná eroze vlivem mnohonásobně se opakujícího zatížení. Křivky únavové pevnosti, stanovené na základě mnoha experimentů, mohou být použity pro návrh stěn namahaných opakovaným zatížením. Je uvedena redukce některých výrobních postupů jako způsob ekonomicky vyráběných konstrukcí, například upustit od rovnání stěnových prvků. Jednoduchý návrh stěn hospodárně vyráběných ocelových nosníků, který umožňuje vliv boulení zanedbat.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177141