Počet záznamů: 1

Electrochemical synthesis and electronic properties of polypyrrole on intrinsic diamond

 1. 1.
  0331688 - FZU-D 2010 RIV CH eng J - Článek v odborném periodiku
  Čermák, Jan - Rezek, Bohuslav - Kromka, Alexander - Ledinský, Martin - Kočka, Jan
  Electrochemical synthesis and electronic properties of polypyrrole on intrinsic diamond.
  [Elektrochemická syntéza a elektronické vlastnosti polypyrolu na intrisickém diamantu.]
  Diamond and Related Materials. Roč. 18, č. 9 (2009), 1098-1101 ISSN 0925-9635
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) LC06040; GA AV ČR KAN400100701; GA ČR(CZ) GD202/05/H003; GA MŠk LC510
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100521
  Klíčová slova: diamond * polypyrrole * electrochemistry * atomic force microscopy
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  Impakt faktor: 1.822, rok: 2009

  Based on a high bonding strength (40 nN) estimated by AFM-scratching experiments and local changes of surface work function detected by Kelvin force microscopy we suggest that the polypyrrole is covalently attached to the diamond surface via carbon-carbon bond while replacing the hydrogen termination.

  Na základě vysoké vazební síly určené pomocí AFM a lokálních změn výstupní práce pozorované mikroskopií Kelvinovských sil dedukujeme, že polypyrol je kovaletně navázán na povrch diamantu na místo atomů vodíku.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177138