Počet záznamů: 1

Způsob a zařízení pro izolaci kyseliny tereftalové

 1. 1.
  0331683 - UCHP-M 2010 RIV CZ cze P - Patentový dokument
  Novák, L. - Černín, A. - Hanika, Jiří - Veselý, Václav
  Způsob a zařízení pro izolaci kyseliny tereftalové.
  [Princip and Device for Terephthalic Acid Isolation.]
  Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2009. Vlastník: Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. Datum podání přihlášky: 09.10.2008. Datum udělení patentu: 15.10.2009. Číslo patentu: PV 2008-602/CZ 301168
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40720504
  Klíčová slova: terephthalic acid * electrodialysis * anodic compartment
  Kód oboru RIV: CI - Průmyslová chemie a chemické inženýrství

  Způsob a zařízení k izolaci kyseliny tereftalové z roztoku jejich solí po solvolýze odpadního reteftalátu, které jsou založeny na membránové elektrodialýze v elektrodialyzačním zařízení, do jehož katodového prostoru se přivádí roztok rozpuštěné soli kyseliny tereftelové spolu s příměsemi z předchozí reakce a do anodového prostoru elektrolyt. Roztok soli a elektrolytu se podrobí elektrolýze v elektrodialyzačním zařízení se zahušťovací komorou oddělenou kation propustnou membránou od anodového prostoru a anion propustnou membránou od katodového prostoru a zahuštěný tereftalát vznikjý v zahušťovací komoře reakcí anionu kyseliny tereftalové a kationu elektrolytu se následně uvede do reakce s kyselým roztokem vzniklým v anodovém prostoru. Vysrážená kyselina tereftelová se izoluje filtrací a z katodového prostoru se odvádí vzniklý hydroxid spolu s příměsemi obsaženými v solném roztoku kyseliny tereftalové.

  Princip and device for terephthalic acid (TA) isolation from solution of the salts of TA. This solutons are přepade via electrodialysis. The row solution of TA salts is feed to katodic compartment and to the anodic compartment is feed a solution of sodium sulphate. A solution of sodium sulphate is sprayed in the anode chamber. The anode compartment is separate from the thickening chamber by a cationactive membrane (transmits cations only). A solution of very pure sodium terephthalate forms in the thickening compartment and a solution of sulphuric acid forms in the anode compartment. The thickening compartment solution (contains sodium terephthalate) is mixed with the anodic compartment solutions (contains sulphuric acid) and insoluble terephthalic acid is separated by filtration. It is washed by distilled water, dried and finalised. The filtrate contains sodium sulphate which is returned to the anode compartment.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177133