Počet záznamů: 1

Způsob chemické recyklace odpadního polyethylentereftelátu

 1. 1.
  0331682 - UCHP-M 2010 RIV CZ cze P - Patentový dokument
  Veselý, Václav - Drahoš, Jiří - Šírek, M. - Hájek, Milan - Sobek, Jiří
  Způsob chemické recyklace odpadního polyethylentereftelátu.
  [Waste PET Chemical Recycling.]
  Praha: Úřad průmyslového vlastníctví, 2009. Vlastník: Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. Datum podání přihlášky: 08.09.2006. Datum udělení patentu: 02.10.2009. Číslo patentu: PV 2006-550/CZ 301118
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40720504
  Klíčová slova: chemical PET recycling * electrodialyse * terephtalic acid
  Kód oboru RIV: CI - Průmyslová chemie a chemické inženýrství

  Chemická recyklace PET na kyselinu tereftalovou a etylenglykol se provádí basickou hydrolýzou a následnou elektrodialýzou. Basický roztok glykolu se vrací do hydrolýzy. Krystalická kyselina tereftalová se oddělí ze suspenze a po promytí se suší. Etylenglykol se získává vakuovou destilací.

  Chemical PET recycling to therephtalic acid and ethylenglycol is carried out through alkaline hydrolysis and subsequend electrodialysis. The alkaline glykol solution is recur to the hydrolysis. Crystallic therephtalic acid is separated from suspense and is washed and dried. Vakuum destilation is applied to get ethylenglycol.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0196935