Počet záznamů: 1

Plzeň-Senec. Hodnocení kamenné štípané industrie

 1. 1.
  0331680 - ARU-G 2010 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Fridrich, Jan - Fridrichová-Sýkorová, Ivana - Metlička, M.
  Plzeň-Senec. Hodnocení kamenné štípané industrie.
  [Plzeň-Senec. Analysis of the stone industry.]
  Přehled výzkumů. Roč. 50, 1-2 (2009), s. 38-62 ISSN 1211-7250
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80020508
  Klíčová slova: Mesolithic * typology * morphometry * spatial analysis * western Bohemia
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie

  Plzeň-Senec je mesolitické naleziště položené na levém řehu Berounky. Kamenná štípaná industrie z tohoto naleziště je vyrobena z dvou základních komponent. Domácí suroviny zastupují rohovce, buližníky, břidlice, křemeny, pískovce a limonity. Donesenou variantu pak severský pazourek, bavorský rohovec a křemence severozápadních Čech. Tuto kolekci zastupuje celkem 2 069 ks artefaktů. Počet mikrolitů a retušovaných artefaktů je nízký. Konvenční typologické třídění shledalo v kolekci dva rozdílné okruhy, které však byly vyloučeny prostorovou analýzou nálezů. Kulturně by se podle tradičního hodnocení mohlo jednat o osídlení z pozdního paleolitu a mezolitu.

  The Pilsen-Senec Mesolithic station is situated on the left banks of the Berounka River. The chipped stone industry from Pilsen-Senec has a distinctly diverse material composition. The raw materials are predominantly local and include different varieties of hornstone, lydite, slate, quartz, sandstone and limonite. Imported materials are represented by Nordic flint, different varieties of Bavarian hornstone and northwest Bohemian quarzite (Bečov, Skršín and Tušimice types). The chipped stone industry from Pilsen-Senec is a relatively large collection of artifacts (2069 pieces). The number of microliths and retouched artifacts is very small. Conventional typological analysishas differentiated between two groups of artifacts. Usiing the typical approach, it would seem appropriate to divide the complex into two cultural complex - late Palaeolithic and Mesolithic.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177132