Počet záznamů: 1

Historie. Přítomná minulost

 1. 1.
  0331676 - USD-C 2010 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Gjuričová, Adéla
  Historie. Přítomná minulost.
  [History. Present past.]
  Atlas transformace. Praha: Tranzit, 2009 - (Baladrán, Z.; Havránek, V.), 191-193, 567-569. ISBN 978-80-87259-03-0
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80630520
  Klíčová slova: transform * transition * history
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Slovník transformace je kolektivním pokusem o multidisciplinární reflexi post-totalitních proměn, a to včetně reflexe umělecké. Hesla "Historie" a "Přítomná minulost" definují pojmy historické zkušenosti, paměti (a politiky paměti) a postihují vývoj snah historiografie o jejich zpracování po roce 1989.

  The dictionary of transition is a collective multidisciplinary reflection on post-totalitarian transformations, including the perspective of arts. The artices on History and Present past deal with the concepts of historical experience, the memory (and memory politics), and their reflection in post- 1989 historiography.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177129