Počet záznamů: 1

Dynamical electroweak symmetry breaking due to strong Yukawa interactions

 1. 1.
  0331617 - UJF-V 2010 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Beneš, Petr - Brauner, Tomáš - Smetana, Adam
  Dynamical electroweak symmetry breaking due to strong Yukawa interactions.
  [Dynamické narušení elektroslabé symetrie v důsledku silné Yukawovské interakce.]
  Journal of Physics G-Nuclear and Particle Physics. Roč. 36, č. 11 (2009), 115004/1-115004/10 ISSN 0954-3899
  Grant CEP: GA ČR GA202/06/0734
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10480505
  Klíčová slova: STANDARD MODEL * TOPCOLOR * PHYSICS
  Kód oboru RIV: BE - Teoretická fyzika
  Impakt faktor: 2.124, rok: 2009

  We present a new mechanism for electroweak symmetry breaking (EWSB) based on a strong Yukawa dynamics. We consider an SU(2)(L) x U(1)(Y) gauge invariant model endowed with the usual Standard Model fermion multiplets and with two massive scalar doublets. We show that, unlike in the Standard Model, EWSB is possible even with vanishing vacuum expectation values of the scalars. Such EWSB is achieved dynamically by means of the (presumably strong) Yukawa couplings and manifests itself by the emergence of fermion and gauge boson masses and scalar mass splittings, which are expressed in a closed form in terms of the fermion and scalar proper self-energies. The 'would-be' Nambu-Goldstone bosons are shown to be composites of both the fermions and the scalars. We demonstrate that the simplest version of the model is compatible with basic experimental constraints.

  Představujeme nový machanismus narušení elektroslabé symetrie(EWSB)založený na silné Yukavowské interakci. Uvažujeme SU(2)(L) x U(1)(Y)kaligračně invariantní model, který obsahuje obvyklé fermionové multiplety standardního modelu, doplněné dvěma hmotnými skalárními dublety.Ukazujeme, že na rozdíl od standardního modelu EWSB je možné i v případě nulových středních vakuových hodnot skalárů. Takového EWSB je dosaženo dynamicky prostřednictvým(patrně silné Yukavovské vazby.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177088