Počet záznamů: 1

Temperature dependence of the Pr.sup.3+./sup. luminescence in LSO and YSO hosts

 1. 1.
  0331583 - FZU-D 2010 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Pejchal, Jan - Nikl, Martin - Mihóková, Eva - Novoselov, A. - Yoshikawa, A. - Williams, R. T.
  Temperature dependence of the Pr3+ luminescence in LSO and YSO hosts.
  [Teplotní závislost luminiscence Pr3+ v matricích LSO a YSO.]
  Journal of Luminescence. Roč. 129, č. 12 (2009), s. 1857-1861 ISSN 0022-2313
  Grant CEP: GA MŠk ME 953; GA AV ČR IAA100100810
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z1010921
  Klíčová slova: orthosilicates * scintillators * iIonization * luminescence * Pr doping
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  Impakt faktor: 1.847, rok: 2009

  The temperature dependences of photoluminescence spectra of Pr3+ in Lu2SiO5 (LSO) and Y2SiO5 (YSO) hosts under excitation into the 5d1 excited state are reported within 4–450 K together with measured decay times of the fast and slow delayed recombination decay processes. Ionization processes occurring from the 5d1 relaxed state are evaluated using the mentioned decay measurements.

  Teplotní závislosti fotoluminiscenčních spekter Pr3+ v matricích Lu2SiO5 (LSO) a Y2SiO5 (YSO) byly změřeny v teplotním rozsahu 4-450K společně s dobami života rychlých a pomalých rekombinačních procesů. Charakteristiky ionizačních procesů z relaxovaného stavu 5d1 byly vyhodnoceny na základě zmíněných měření.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177061