Počet záznamů: 1

Optical band gap and Raman spectra in some (Bi2O3)x(WO3)y(TeO2)100-x-y and (PbO)x(WO3)y(TeO2)100-x-y glasses

 1. 1.
  0331535 - UMCH-V 2010 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Ožďanová, J. - Tichá, H. - Tichý, Ladislav
  Optical band gap and Raman spectra in some (Bi2O3)x(WO3)y(TeO2)100-x-y and (PbO)x(WO3)y(TeO2)100-x-y glasses.
  [Optická šířka zakázaného pásu a Ramanova spektra některých (Bi2O3)x(WO3)y100-x-y and (PbO)x(WO3)y(TeO2)100-x-y skel.]
  Journal of Non-Crystalline Solids. Roč. 355, 45-47 (2009), s. 2318-2322 ISSN 0022-3093
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40500505
  Klíčová slova: Raman scattering
  Kód oboru RIV: CA - Anorganická chemie
  Impakt faktor: 1.252, rok: 2009

  The optical band gap values of the (Bi2O3)x(WO3)y100-x-y and (PbO)x(WO3)y(TeO2)100-x-y glasses were found in the narrow region 3.21 - 3.36 event.The Raman features observed at around 350 cm-1 were assigned to an overlap of Raman bands attributed to WO6 corner shared octahedra and the following three atomic linkages: Bi-O-Te, Pb-O-Te, W-O-Te.

  Optická šířka zakázaného pásu studovaných (Bi2O3)x(WO3)y100-x-y a (PbO)x(WO3)y(TeO2)100-x-y skel byla nalezena v intervalu 3.21 - 3.36 eV. Ramanův rozptyl v okolí 350cm-1 byl přiřazen překryvu Ramanových pásů příslušejících vibracím WO6 oktaedrů spojených v rozích a těmto tříatomovým spojům: Bi-O-Te, Pb-O-Te, W-O-Te.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177028