Počet záznamů: 1

Features in the photoluminescence line - shape of heavily Er-doped Ge-S-Ga glasses

 1. 1.
  0331533 - UMCH-V 2010 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Ivanova, Z.G. - Černošková, E. - Černošek, Z. - Vlček, Milan
  Features in the photoluminescence line - shape of heavily Er-doped Ge-S-Ga glasses.
  [Popis tvaru fotoluminescence pro skla Ge-S-Ga silně dotovaná Er.]
  Journal of Non-Crystalline Solids. Roč. 355, 37-42 (2009), s. 1873-1876 ISSN 0022-3093
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40500505
  Klíčová slova: phonons * alloys
  Kód oboru RIV: CA - Anorganická chemie
  Impakt faktor: 1.252, rok: 2009

  The quenching PL efect in studied glasses was established. The relative changes in PL lishape at around 1540 nm was estimated by deconvolution of spectra to gaussian sub-bands. The influence of gallium on the PL efficiency was evaluated with a view to enhanced emission cross-section.

  Quenching PL efekt byl pozorován ve studovaných sklech. Relativní změny ve tvaru PL pásu při 1540nm byly studovány rozložením spektra na jednotlivé pásy. Byl rovněž studován vliv galia na PL účinnosti.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177026