Počet záznamů: 1

The effect of structural degrees of freedom on bonding and strength characteristics of molybdenum disilicide

 1. 1.
  0331500 - UFM-A 2010 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Šob, Mojmír - Friák, Martin
  The effect of structural degrees of freedom on bonding and strength characteristics of molybdenum disilicide.
  [Vliv strukturních stupňů volnosti na vazební a pevnostní charakteristiky disilicidu molybdenu.]
  Intermetallics. Roč. 17, č. 7 (2009), s. 523-528 ISSN 0966-9795
  Grant CEP: GA AV ČR IAA100100920; GA MŠk OC 147
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20410507
  Klíčová slova: ab initio calculations * theoretical strength * bonding * molybdenum disilicide
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  Impakt faktor: 2.231, rok: 2009

  Tensile test in MoSi2 with C11b structure along the [001] direction is simulated from first principles using the full-potential linearized augmented plane wave method. A full relaxation of all external and internal structural parameters is performed, and influence of each relaxation process on energetics, strength and behavior of interatomic bonds is investigated in detail. It turns out that for a correct description of the phenomena studied, as e.g. tension-compression asymmetry or the behavior of the interatomic bonds, full relaxation of all structural parameters must be performed.

  Na základě prvoprincipielních výpočtů elektronové struktury je simulována tahová zkouška disilicidu molybdenu ve směru [001]. Je provedena úplná relaxace vnějších i vnitřních strukturních parametrů a je analyzován vliv různých relaxačních procesů na energetiku, pevnost a chování meziatomových vazeb. Ukazuje se, že ke správnému popisu studovaných jevů je nutné provést úplnou relaxaci všech parametrů.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0176998