Počet záznamů: 1

Some controversial points related to transport in microcrystalline silicon

 1. 1.
  0331483 - FZU-D 2010 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Kočka, Jan - Vetushka, Aliaksi - Fejfar, Antonín
  Some controversial points related to transport in microcrystalline silicon.
  [Několik kontroverzních otázek vztahujících se k transportu v mikrokrystalickém křemíku.]
  Philosophical Magazine. Roč. 89, 28-30 (2009), s. 2557-2571 ISSN 1478-6435
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) LC06040; GA AV ČR KAN400100701; GA AV ČR IAA1010413
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100521
  Klíčová slova: electronic transport * microcrystalline silicon * grain boundary
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  Impakt faktor: 1.273, rok: 2009

  The results of effective medium theories are compared with the dc dark electrical conductivity for a number of undoped thin film Si series.

  Výsledky teorie efektivního prostředí jsou porovnány s temnou vodivostí naměřených na několika sertiích tenkých vrstev křemíku.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0176983