Počet záznamů: 1

Mechanical and fracture properties of an AZ91 magnesium alloy reinforced by Si and SiC partycles

 1. 1.
  0331479 - FZU-D 2010 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Trojanová, Z. - Gärtnerová, Viera - Jäger, Aleš - Námešný, A. - Chalupová, M. - Palček, P. - Lukáč, P.
  Mechanical and fracture properties of an AZ91 magnesium alloy reinforced by Si and SiC partycles.
  [Mechanické a lomové vlastnosti hořčíkové slitiny AZ91 zpevněné křemíkem a částicemi SiC].]
  Composites Science and Technology. Roč. 69, č. 13 (2009), s. 2256-2264 ISSN 0266-3538
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100520
  Klíčová slova: metal matrix composites * plastic deformation * stress relaxation * scanning electron microscopy * casting
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  Impakt faktor: 2.901, rok: 2009

  A commercial AZ91 magnesium alloy (nominal composition Mg-9%Al, 1%Zn, 0.3%Mn, balance Mg in weight percent) reinforced with SiC particles and modified by the addition of Si has been used. Fracture properties were studied in impact tests at various temperatures.

  V práci je studována hořčíková slitina AZ91 zpevněná částicemi SiC a modifikovaná přidáním Si. Je analyzována struktura slitiny pomocí LM, SEM a EDS a mechanické vlastnosti (tlakové testy, rázové Charpyho testy) při různých teplotách včetně fraktografických pozorování.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0176979