Počet záznamů: 1

Mesolithic stone tool function and site types in Northern Bohemia, Czech Republic

 1. 1.
  0331473 - ARUB-Q 2010 RIV AU eng M - Část monografie knihy
  Hardy, B. L. - Svoboda, Jiří
  Mesolithic stone tool function and site types in Northern Bohemia, Czech Republic.
  [Funkce kamenných nástrojů a typologie lokalit v mezolitu severních Čech, Česká republika.]
  Archaeological science under a microscope. Studies in residue and ancient DNA analysis in honour of Thomas H. Loy. Canberra: Australian National University Press, 2009 - (Haslam, M.), s. 159-174. Terra Australis, 30. ISBN 9781921536847
  Grant ostatní:National Geographic Society(US) 98/6330
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80010507
  Klíčová slova: Mesolithic * lithic industries * use-wear analysis * residues analysis * seasonal activities * North Bohemia
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie

  Recent survey projects in Nortern Bohemia have revealed a network of mesolithic rockshelters representing both short and long-term occupations. One long-term site (Pod zubem) and one short-term site (Pod křídlem) were selected for functional analysis of stone tools, including microscopic use-wear and residues analyses, in an effort to better understand the subsistence, economic, and seasonal activities. The results indicate that stone tools were used on a wide variety of materials at the long-term occupation site of Pod zubem, whereas at Pod křídlem, plant processing was the primary activity.

  Současné výzkumy v severních Čechách odkryly síť mezolitických převisů, které odpovídají krátkodobým i dlouhodobým osídlením. Jedna dlouhodobá (Pod zubem) a jedna krátkodobá (Pod křídlem) lokalita byla vybrána pro funkční analýzu kamenných nástrojů, včetně mikroskopické analýzy pracovních stop a reziduí, ve snaze lépe porozumět potravním strategiím, ekonomice a sezónním aktivitám. Výsledky ukazují, že na dlouhodobé lokalitě Pod zubem se kamenné nástroje aplikovaly na širší varietě materiálů, zatímco na lokalitě Pod křídlem bylo primární aktivitou zpracování rostlinných zdrojů.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0176975