Počet záznamů: 1

Vliv antagonistů noradrenergních receptorů na rozeznávání pozice pohybujících se objektů

 1. 1.
  0331463 - FGU-C 2010 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Levčík, David - Klement, Daniel - Nekovářová, Tereza - Petrásek, Tomáš - Stuchlík, Aleš
  Vliv antagonistů noradrenergních receptorů na rozeznávání pozice pohybujících se objektů.
  [The effect of noradrenergic receptor antagonists on recognition of position of a moving objects.]
  Psychiatrie. Roč. 13, č. 4 (2009), s. 176-180 ISSN 1212-6845
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) 1M0517; GA ČR GA309/09/0286; GA ČR(CZ) GA309/07/0341
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50110509
  Klíčová slova: prazosin * propranolol * recognition
  Kód oboru RIV: FH - Neurologie, neurochirurgie, neurovědy

  Článek ukazuje efekt aplikace prazosinu a propranololu na operantní úlohu za využití počítačového monitoru

  The paper shows effects of prazosin and propranolol applications on the operant task employing computer screen
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0176968