Počet záznamů: 1

Dynamická historie údolí středního Labe v holocénu

 1. 1.
  0331448 - ARU-G 2010 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Dreslerová, Dagmar
  Dynamická historie údolí středního Labe v holocénu.
  [Dynamic history of the Central Elbe in the Holocene.]
  Rekonstrukce a experiment v archeologii : živá archeologie. Roč. 2008, č. 9 (2009), s. 3-6 ISSN 1213-1628
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80020508
  Klíčová slova: Holocene * river valley * archaeology * geomorphology
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie

  Článek se zabývá holocenní historií údolí středního Labe. Ukazuje dynamické geomorfologické změny v prostoru nivy a říčních teras a vliv erozních a akumulačních procesů na zachování archeologických nálezů.

  The article demonstrates on the example of the development of the middle Labe valley the importance of understanding the geomorphological changes and the influence of these processes on preserving of archaeological situations during last 12000 years.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0005517