Počet záznamů: 1

Paleodemography of an Egyptian oasis (and possible implications for the prehistory of Europe)

 1. 1.
  0331440 - ARUB-Q 2010 RIV GI eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Svoboda, Jiří
  Paleodemography of an Egyptian oasis (and possible implications for the prehistory of Europe).
  [Paleodemografie egyptské oázy (a možný význam pro prehistorii Evropy).]
  Human Evolution. 150 years after Darwin. Gibraltar: Gibraltar Government Heritage Publications, 2009 - (Finlayson, C.), s. 72-73. ISBN 978-1-919658-08-7.
  [Human Evolution. 150 years after Darwin. Gibraltar (GI), 16.09.2009-20.09.2009]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80010507
  Klíčová slova: Bahariayh * Egypt * paleodemography * desertification * migration
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie

  This contribution reports on field surveys realised recently in Bahariyah, one of the Egyptian oases, and compares the results with the settlement record from Danubian Europe. It suggests that the desertification of wast areas of North Africa was one of the stimulating demographic factors that stood behind immigrations recorded in certain parts of Europe during the Upper Paleolithic.

  Tento příspěvek referuje o terénním průzkumu realizovaném v Bahríji, jedné z egyptských oáz, a výsledky srovnává se sídelním záznamem z Podunajské Evropy. Uzavírá, že desertifikace velkých území severní Afriky mohla být jedním ze stimulujících demografických faktorů, které vyvolaly imigraci zaznamenanou v určitých částech Evropy během mladého paleolitu.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0176954