Počet záznamů: 1

O smyslu interpretace architektury

 1. 1.
  0331340 - UDU-I 2010 RIV SK cze J - Článek v odborném periodiku
  Kratochvíl, Petr
  O smyslu interpretace architektury.
  [On the meaning of the interpretation of architecture.]
  Architektúra a urbanizmus. Roč. 43, 1/2 (2009), s. 2-9 ISSN 0044-8680
  Grant CEP: GA AV ČR IAA800330701
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80330511
  Klíčová slova: architecture * theory
  Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví

  Práce se zabývá teorií interpretace současné architektury. Namísto estetických aspektů zdůrazňuje vztah architektonického díla a lidského světa.

  Essay deals with the theory of the interpretation of current architec ture. Instead of aesthetic aspects it stresses the relation of the architectural work and the human world.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0176877