Počet záznamů: 1

Structure development in Co.sub.38./sub.Ni.sub.33./sub.Al.sub.29./sub. ferromagnetic shape memory alloy

 1. 1.
  0331332 - FZU-D 2010 RIV FR eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Kopeček, Jaromír - Sedláková, Silvia - Jurek, Karel - Jarošová, Markéta - Drahokoupil, Jan - Šittner, Petr - Novák, Vít
  Structure development in Co38Ni33Al29 ferromagnetic shape memory alloy.
  [Vývoj struktury ve feromagnetické slitině s tvarovou pamětí Co38Ni33Al29.]
  ESOMAT 2009 - 8th European Symposium on Martensitic Transformations. Les Ulis cedex A: EDP Sciences, 2009 - (Šittner, P.; Paidar, V.; Heller, L.; Seiner, H.), 02013/1-02013/5. ISBN 978-2-7598-0480-1.
  [ESOMAT 2009. Praha (CZ), 07.09.2009-11.09.2009]
  Grant CEP: GA AV ČR(CZ) IAA200100627; GA AV ČR IAA200100902
  Grant ostatní:GA ČR(CZ) GA101/09/0702
  Program:GA
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100520
  Klíčová slova: cobalt alloys * ferromagnetic shape memory alloys * crystal growth * martensitic transformation
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  http://dx.doi.org/10.1051/esomat/200902013

  In the present study, a set of the directionally solidified samples from ferromagnetic shape memory alloywith the nominal composition Co38Ni33Al29 was prepared using the Bridgman method. It is shown that various growth rates result in various solidification structures of the crystals, mainly in different ratios of the disordered phase  - cobalt solid solution and the ordered phase  - B2 (Co,Ni)Al. This ratio has the fundamental effect on the temperature of the martensitic phase transition. The results are compared with the structure of samples prepared by the floating zone method. The structures of samples prepared with the different growth rate were studied by metallography, SEM, EDX, and EBSD methods. The samples without high-angle grain boundaries were cut from the prepared crystals for the mechanical testing.

  Pomocí Bridgmanovy metody byla připravena sada vzorků z feromagnetické slitinys tvarovou pamětí Co38Ni33Al29. Byl pozorován vývoj poměru mezi uspořádanou fází B2 (Co,Ni)Al tvořící matrici a kubickou, neuspořádanou -fází tvořící precipitáty. Poměr těchto fází je rozhodující vliv na teplotu martenzitické transformace v těchto materiálech. Výsledky jsou porovnány s výsledky získanými na krystalech připravených metodou zonální tavby. Bridgmanovou metodou byly připraveny monokrystalické vzorky pro mechanické testy.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0176871