Počet záznamů: 1

Gas Transport Through Porous Strata from Underground Reaction Source; the Influence of the Gas Kind, Temperature and Transport-Pore Size

 1. 1.
  0331328 - UCHP-M 2010 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Šolcová, Olga - Soukup, Karel - Rogut, J. - Stanczyk, K. - Schneider, Petr
  Gas Transport Through Porous Strata from Underground Reaction Source; the Influence of the Gas Kind, Temperature and Transport-Pore Size.
  [Transport plynů v okolí podzemních reakčních zdrojů, vliv plynu, teploty a velikost pórů.]
  Fuel Processing Technology. Roč. 90, č. 12 (2009), s. 1495-1501 ISSN 0378-3820
  Grant ostatní:RFCR(XE) CT/2007/00006
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40720504
  Klíčová slova: underground coal gasification * diffusion * permeation
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  Impakt faktor: 2.321, rok: 2009

  The mean transport-pore model was applied for description of the gas transport through the porous stratum above the gas source in the underground coal gasification. For modeling of gas diffusion and permeation textural parameters of the porous stratum samples determined by nitrogen physical adsorption, high pressure mercury porozimetry, isobaric binary diffusion and single gas permeation were used.

  Transport plynu přes porézní vrstvu nacházející se nad reakčním zdrojem během procesu podzemního zplyňování uhlí byl popsán prostřednictvím modelu průměrného transportního póru. Pro sestavení věrohodného matematického modelu přenosu plynu byly využity difuzní a permeační charakteristiky vyhodnocené z měření isobarické binární difuze a permeace čistých plynů a texturní parametry porézních vzorků stanovené z adsorpčních isoterem dusíku a metodou vysokotlaké rtuťové porozimetrie.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0176869