Počet záznamů: 1

Near Eastern Neolithic Genetic Input in a Small Oasis of the Egyptian Western Desert

 1. 1.
  0331327 - ARU-G 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Kujanová, Martina - Pereira, L. - Fernandes, V. - Pereira, J. B. - Černý, Viktor
  Near Eastern Neolithic Genetic Input in a Small Oasis of the Egyptian Western Desert.
  [Předovýchodní genetický příspěvek v malé oáze v egyptské Západní poušti.]
  American Journal of Physical Anthropology. Roč. 140, č. 2 (2009), s. 336-346 ISSN 0002-9483
  Grant CEP: GA ČR GA206/08/1587
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80020508
  Klíčová slova: Egyptian Western Desert * complete mtDNA sequences * T haplogroup * Neolithic
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
  Impakt faktor: 2.756, rok: 2009
  http://www3.interscience.wiley.com/journal/122377292/abstract?CRETRY=1&SRETRY=0

  Genetic diverzity of the Egyptian Western Desert has been shaped by climatic changes in the Late Pleistocene and Holocene. Archaeogenetic study of a relatively small oasis population el-Hayez revealed a specific clade belonging to mtDNA haplogroup T that originated in the Near East but further must evolved somewhere in Egyptian Western desert during the Neolithic. High internal variability of several mtDNA lineages from haplogroup T is presented in the article. The whole genome sequencing strategy and molecular dating allowed us to detect the accumulation of local mitochondrial DNA diversity to about 5,000 years before present. Similarly, the Y-chromosome gene pool reveals high frequencies of the Near Eastern J1 and the North African E1b1b1b lineages, both generally known to have expanded within North Africa during the Neolithic. These results provide another piece of evidence of the relatively young population history of Saharan oases.

  Genetická diverzita egyptské Západní pouště byla ovlivněna klimatickými změnami v pozdním pleistocénu a holocénu. Archeogenetické studium relativně malé populace oázy el-Hajez zjistilo specifické sekvence zařaditelné do mtDNA haploskupiny T, která sice vznikla na Předním východu, ale musela dále diverzifikovat v egyptské Západní poušti během neolitu. Článek analyzuje vysokou vnitřní variabilitu této haploskupiny prostřednictvím celogenomového sekvenování mitochondriální DNA. Molekulární datování této nově detekované skupiny sekvencí ukazuje na období před zhruba 5 tis. lety. Na význam Předního východu ukazuje pak i variabilita Y chromozomu. Objevují se zde totiž haploskupiny J1 a E1b1b1b, k jejichž diverzifikaci došlo později také v severní Africe. Tyto výsledky poukazují na relativně mladou populační historii saharských oáz.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0176868