Počet záznamů: 1

Towards a new paradigm in mayfly phylogeny (Ephemeroptera): combined analysis of morphological and molecular data

 1. 1.
  0331287 - BC-A 2010 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Ogden, T. H. - Gattolliat, J. L. - Sartori, M. - Staniczek, A. H. - Soldán, Tomáš - Whiting, M. F.
  Towards a new paradigm in mayfly phylogeny (Ephemeroptera): combined analysis of morphological and molecular data.
  [Fylogeneze jepic (Ephemeroptera): první kombinovaná analýza morfologických a molekulárních dat.]
  Systematic Entomology. Roč. 34, č. 4 (2009), s. 616-634 ISSN 0307-6970
  Grant CEP: GA AV ČR 1QS500070505
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50070508
  Klíčová slova: Ephemeroptera * phylogeny * morfological a molecular data
  Kód oboru RIV: EB - Genetika a molekulární biologie
  Impakt faktor: 2.467, rok: 2009

  This study represents the first formal morphological and combined (morphological and molecular) phylogenetic analyses of the order Ephemeroptera. Taxonomic sampling comprised 112 species in 107 genera, including 42 recognized families (all major lineages of Ephemeroptera). Morphological data consisted of 101 morphological characters. Molecular data were acquired from DNA sequences of the 12S, 16S, 18S, 28S and H3 genes. The Asian genus Siphluriscus (Siphluriscidae) was supported as sister to all other mayflies. The lineages Carapacea, Furcatergalia, Fossoriae, Pannota, Caenoidea and Ephemerelloidea were supported as monophyletic, as were many of the families. However, some recognized families (for example, Ameletopsidae and Coloburiscidae) and major lineages (such as Setisura, Pisciforma and Ephemeroidea among others) were not supported as monophyletic, mainly due to convergences within nymphal characters. Clade robustness was evaluated by multiple methods and approaches.

  Tato studie představuje první formálně morfologickou a kombinovanou (morfologickou a molekulární) fylogenetickou analýzu řádu Ephemeroptera) založenou na materiálu 112 druhů ze 130 rodů a 42 čeledí představujících všechny hlavní vývojové linie řádu. Morfologická data jsou založena na 101 znacích, molekulární data byly získána sekvenováním DNA genů 12S, 16S, 18S, 28S a H3. Orientální rod Siphluriscus (Siphluriscidae) byl charakterizován jako sesterská skupina všech ostatních recentních zástupců řádu. Vývojové linie Carapacea, Furcatergalia, Fossoriae, Pannota, Caenoidea a Ephemerelloidea jsou charakterizovány jako monofyletické, stejně jako mnohé z čeledí. Naproti tomu jiné čeledi (např. Ameletopsidae a Coloburiscidae) a některé hlavní vývojové linie (mezi jinými např. Setisura, Pisciforma a Ephemeroidea) monofyletické zjevně nejsou, hlavně díky konvergencí v utváření některých larválních znaků. Robustnost jednotlivých kládů byla testována pomocí multikriteriálních metod.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0176841