Počet záznamů: 1

Konkurenční jurisdikce mezinárodních rozhodovacích orgánů jako projev fragmentace mezinárodního práva

 1. 1.
  0331223 - USP-I 2010 RIV SK cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Šturma, Pavel
  Konkurenční jurisdikce mezinárodních rozhodovacích orgánů jako projev fragmentace mezinárodního práva.
  [Competitive Jurisdictions of International Decision-making Bodies as an Expression of International Law Fragmentation.]
  Medzinárodné právo v slovenskom kontexte. Bratislava: Slovenská spoločnosť pre medzinárodné právo pri SAV, 2009 - (Špaček, M.), s. 29-40. ISBN 978-80-969540-4-9.
  [Medzinárodné právo v slovenskom kontexte. Bratislava (SK), 11.06.2008-12.6.2008]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70680506
  Klíčová slova: public international law * International Criminal Court
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy

  Článek se zabývá nástinem problému fragmentace a vymezením základních pojmů, možným střetem jurisdikce ad hoc tribunálů a mezinárodního trestního soudu a řešením případných konfliktů.

  The article deals with an outline of the problem of fragmentation, definition of the basic terms, possible conflict of jurisdictions of ad hoc tribunals and the International Criminal Court as well as the solution of potential conflicts.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0176797