Počet záznamů: 1

Lattice dynamics and phase transitions in KNbO.sub.3./sub. and K.sub.0.5./sub.Na.sub.0.5./sub.NbO.sub.3./sub. ceramics

 1. 1.
  0331199 - FZU-D 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Buixaderas, Elena - Nuzhnyy, Dmitry - Gregora, Ivan - Kamba, Stanislav - Berta, Milan - Malič, B. - Kosec, M.
  Lattice dynamics and phase transitions in KNbO3 and K0.5Na0.5NbO3 ceramics.
  [Dynamika mřížky a fázové přechody v keramikách KNbO3 and K0.5Na0.5NbO3.]
  IEEE Transactions on Ultrasonics, Ferroelectrics and Frequency Control. Roč. 56, č. 9 (2009), s. 1843-1849 ISSN 0885-3010
  Grant CEP: GA AV ČR IAA100100701; GA AV ČR KAN301370701; GA ČR(CZ) GA202/06/0403
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100520
  Klíčová slova: ferroelectrics * lattice dynamics * phonons Ir and Raman spectroscopy * piezoelectrics * THz spectroscopy
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  Impakt faktor: 1.800, rok: 2009

  Phonons in both ceramic samples KNbO3 (KN) and K0.5Na0.5NbO3 (KNN-50) were investigated from 10 to 900 K by means of Raman, infrared, and THz spectroscopy. First-order transitions from cubic to tetragonal phases were detected at about 755 K (in KN) and 710 K (in KNN-50), where the first component of the polarization appears. Transitions from the tetragonal to the orthorhombic phases take place around 510 and 475 K, respectively. The last transitions from orthorhombic to rhombohedral phases are strongly first-order type. TC is shifted from 200 K in KN to about 90 K in KNN-50. All Raman active modes below 200 cm-1 disappear in KN but not in KNN-50. The overdamped soft mode present at high temperatures in the THz range changes its dielectric strength at each phase transition.

  Fonony v keramických vzorcích KNbO3 (KN) a K0.5Na0.5NbO3 (KNN-50) byly studovány v teplotním oboru 10-900 K pomocí Ramanovy, infračervené a terahertzové spektroskopie. Přechody prvního druhu z kubické do tetragonální fáze byly detekovány u 755 K (KN) a 710 K (KNN=50), kde se objevuje první složka polarizace. Přechody z tetragonální do ortorombické fáze nastávají u 510 a 475 K. Poslední přechody z ortorombické do romboedrické fáze jsou slině prvního druhu. TC se posouvá od 200 K v KN k 90 K v KNN-50. Všechny ramanovsky aktivní módy pod 200 cm-1 mizí v KN, ne však v KNN-50. Přetlumený měkký mód v THz oboru mění při každém fázovém přechodu svoji dielektrickou sílu.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0176784