Počet záznamů: 1

A new kind of quasi-ohmic metallization in semi-insulating GaAs: study of electrical characteristics

 1. 1.
  0331194 - FZU-D 2010 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Dubecký, F. - Zat'ko, B. - Hubík, Pavel - Gombia, E. - Boháček, P. - Huran, J. - Sekáčová, M.
  A new kind of quasi-ohmic metallization in semi-insulating GaAs: study of electrical characteristics.
  [Nový typ kvaziohmické metalizace v semiizolačním GaAs.]
  Nuclear Instruments & Methods in Physics Research Section A. Roč. 607, č. 1 (2009), 132-134 ISSN 0168-9002.
  [International Workshop on Radiation Imaging Detectors /10./. Helsinki, 29.06.2008-03.07.2008]
  Grant CEP: GA AV ČR IAA1010404
  Grant ostatní:SGAS(SK) 2/7170/27; APRD(SK) APVV-99-P06305; APRD(SK) APVV-0459-06
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100521
  Klíčová slova: GaAs * semi-insulating * metal-semiconductor contact * Schottky barrier * work function
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  Impakt faktor: 1.317, rok: 2009

  Using low work function metals (In, Gd, Mg) quasi-ohmic non-alloyed contacts to SI-GaAs radiation detectors have been fabricated and their I-V characteristic have been measured. Unusual transport properties of these contacts are discussed.

  Na SI-GaAs detektorech záření byly připraveny za použití kovů s nízkou výstupní prací (In, Gd, Mg) kvaziohmické neslévané kontakty a byly změřeny jejich voltampérové charakteristiky. Jsou diskutovány neobvyklé transportní vlastnosti těchto kontaktů.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0176781