Počet záznamů: 1

Jeskyně

 1. 1.
  0331190 - GLU-S 2010 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Andrejkovič, T. - Albrecht, J. - Balák, I. - Baroň, I. - Bezděčka, P. - Bílková, D. - Bosák, Pavel - Bouše, P. - Brom, R. - Cícha, J. - Cílek, Václav - Demek, J. - Drbal, K. - Flek, J. - Geršl, Milan - Horáček, D. - Hromas, J. (ed.) - Chvátal, P. - Jäger, O. - Kadlec, Jaroslav - Kadlecová, Eva - Kolařík, J. - Komaško, A. - Kopecký, J. - Krejča, F. - Kučera, B. - Ložek, Vojen - Mertlík, J. - Marek, M. - Mikuláš, Radek - Mlejnek, R. - Morávek, R. - Ouhrabka, V. - Sklenář, K. - Sládek, P. - Slezák, L. - Svoboda, K. - Šimečková, B. - Šutta, V. - Vařilová, Zuzana - Vašátko, J. - Vítek, J. - Wagner, J. - Zelenka, J. - Zeman, Ondřej - Žák, Karel
  Jeskyně.
  [Caves.]
  Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR: Brno: EkoCentrum, 2009. 608 s. Chráněná území ČR, 14. ISBN 978-80-87051-17-7
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
  Klíčová slova: caves * karst * pseudokarst * karst (Czech Republic)
  Kód oboru RIV: DB - Geologie a mineralogie

  Kniha shrnuje poznatky o krasu, pseudokrasu a jeskyních ČR a prezentuje je z hlediska vývojového i regionálního. Prezentuje rovněž nové karsologické členění ČR, podle kterého jsou krasové a pseudokrasové jevy regionalizovány.

  The book summarizes present knowledge on karst, pseudokarst and caves on the territory of the Czech Republic. It presents them from the evolution and regional points of view. It introduces also new karstological division of the Czech Republic, according to which karst and pseudokarst forms are presented.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0176780