Počet záznamů: 1

Distribution of benthic phototrophs, sulfate reducers, and methanogens in two adjacent saltern evaporation ponds in Eilat, Israel

 1. 1.
  0331178 - BC-A 2010 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
  Sørensen, K. - Řeháková, Klára - Zapomělová, Eliška - Oren, A.
  Distribution of benthic phototrophs, sulfate reducers, and methanogens in two adjacent saltern evaporation ponds in Eilat, Israel.
  [Vertikální zonace bentických fototrofů, sulfátových reducentů a metanogenních bakterií ve dvou vybraných odsolovacích nádržích v Eilatu, Izrael.]
  Aquatic Microbial Ecology. Roč. 56, 2-3 (2009), s. 275-284 ISSN 0948-3055.
  [GAP workshop /8./. Eilat, 30.03.2008-08.04.2008]
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA206/06/0462; GA AV ČR(CZ) KJB600960703; GA AV ČR(CZ) 1QS600170504
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60170517; CEZ:AV0Z60050516
  Klíčová slova: salterns * microbial community * molecular ecology * phototrohs * sulfate reducers * methanogens
  Kód oboru RIV: EH - Ekologie - společenstva
  Impakt faktor: 1.743, rok: 2009

  The distribution of microorganisms was examined in evaporation ponds. The biogeochemistry of the ponds was examined using microsensors. These measurements showed that net rates of oxygen production/consumption were higher at the lower salinity. The distribution of phototrophs was studied by microscopy, which revealed differences between the 2 crusts. The relative amounts of Bacteria, Archaea, sulfate reducers and methanogens were studied by real-time quantitative PCR. Sulfate reducers and methanogens were detected only in the deepest part of the phototrophic zone. Sulfate reducers were most abundant in the zone just below the phototrophic layer. Methanogens were less abundant in higher salinity, and than sulfate reducers. Inter-pond and vertical variations in the composition of communities were characterized by DGGE analysis. The detected phylotypes were distributed in a distinct pattern in the crust according to both biogeochemical regimes and salinity.

  Bylo studováno vertikální rozložení mikroorganismů v sedimentu odsolovacích nádrží v Eilatu pomocí molekulárních metod (real-PCR, DGGE) a klasické mikroskopie. Zároveň byly měřeny biochemické charakteristiky sedimentu pomocí mikrosensoru. Získané výsledky ukázaly rozdíly v druhovém složení fototrofů , sulfátových reducentů a metanogenních bakterií v jednotliových vrstvách sedimentu, které byly způsobeny biochemickými rozdíly v jednotlivých vrstvách sedimentu a rozdílnou salinitou prostředí. Sulfátoví reducenti a metanogenní bakterie byly přítomni hlavně v hlubších vrstvách a zároveň lépe rostly v nižšších koncetracích soli.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0176773