Počet záznamů: 1

Historie vzniku důlních prostor dolu Jeroným podle dochovaných map a náčrtů

 1. 1.
  0331160 - UGN-S 2010 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Kaláb, Zdeněk - Lednická, Markéta
  Historie vzniku důlních prostor dolu Jeroným podle dochovaných map a náčrtů.
  [Genesis of Underground Spaces Origin of Jeroným Mine using Preserved Maps and Sketches.]
  Hornická Příbram ve vědě a technice 2009. Příbram: Sekretariát sympozia, 2009, s. 1-7. ISBN 978-80-254-5090-1.
  [Hornická Příbram ve vědě a technice 2009 /48./. Příbram (CZ), 13.10.2009-15.10.2009]
  Grant CEP: GA ČR GA105/09/0089
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
  Klíčová slova: Jeroným mine * mining documentation
  Kód oboru RIV: DC - Seismologie, vulkanologie a struktura Země
  www.hpvt.cz

  Písemná důlní dokumentace a mapy shořely během požáru v Čisté v roce 1772, proto je toto datum významné pro středověký Důl Jeroným. Důl byl již v útlumu, a proto nová dokumentace nebyla zhotovena. V příspěvku je představen pravděpodobný časový sled vzniku podzemních prostor pro dnes známé části Opuštěných důlních děl.

  Written mining documentation and maps burned down during fire in Čistá in 1772; therefore, this date is significant one for medieval Mine Jeroným. This mine was in damping and new documentation was not prepared. In this paper, it is presented probable time sequence of underground spaces origin for known parts of Abandoned Mine Workings.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0176761