Počet záznamů: 1

Jindřich Zdík - stavebník

 1. 1.
  0331150 - UDU-I 2010 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Prix, Dalibor
  Jindřich Zdík - stavebník.
  [Jindřich Zdík - builder.]
  Jindřich Zdík (1126 - 1150). Olomoucký biskup uprostřed Evropy. Olomouc: Muzeum umění Olomouc, 2009 - (Hrbáčová, J.), s. 29-54. ISBN 978-80-87149-31-7
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80330511
  Klíčová slova: Jindřich Zdík * building patronage * Middle Ages * 12th century
  Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví

  Studie sleduje významného olomouckého biskupa doby románské, Jindřicha Zdíka, jako nevšedního stavebníka a iniciátora významných fundací své doby. Analyzuje podmínky, za nichž bylo uskutečněno přenesení biskupství v Olomouci mezi lety 1131–1141 a důvody výstavby na svou dobu v celé Evropě mimořádně progresivního stavebního komplexu při katedrále, sdružujícího biskupskou residenci s domem kapituly. Pozornost je věnována i dalším fundacím, už středověkou tradicí spojovaným s biskupem Jindřichem.

  The study follows Jindřich Zdík, a distinguished bishop from Olomouc of the Romanesque period, who was an remarkable builder and initiator of prominent foundations of their time. A transfer of the bishop´s residence of Olomouc has occured between 1131 and 1141 and the text analyses conditions under which it was executed. Moreover, it examines reasons for building a complex attached to the cathedral, which merged episcopal residency with the capitular house and was, at that time in the whole of Europe, exceptionally progressive. The attention is also given to other establishments connected to the bishop Jindřich.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0176753