Počet záznamů: 1

Nástěnné malby v kapli sv. Prokopa v Praskolesích u Hořovic

 1. 1.
  0331148 - UDU-I 2010 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Všetečková, Zuzana - Prix, Dalibor
  Nástěnné malby v kapli sv. Prokopa v Praskolesích u Hořovic.
  [The mural paintings in the chapel of St Procopius in Praskolesy (Hořovice).]
  Umění. Roč. 57, č. 4 (2009), s. 326-348 ISSN 0049-5123
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80330511
  Klíčová slova: Bohemia * 14th century * wall painting * legend of St Procopius
  Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví

  Článek věnuje podrobnou pozornost hřbitovní kapli sv. Prokopa v areálu farního kostela sv. Mikuláše v Praskolesích, době jejího vzniku, původnímu účelu (Dalibor Prix) a především ikonografickému a slohovému rozboru středověkých nástěnných maleb zobrazujících světce, světice a vzácný cyklus svatoprokopské legendy, pravděpodobně z doby krále Václava IV. (Zuzana Všetečková).

  The article pays close attention to the cemetery chapel of St Procopius in the area of parich church of St Nicholas in Praskolesy. The text pursues the time of its origin, its original purpose (Dalibor Prix) and, first and foremost, an iconographic and stylistic analysis of the mural paintings picturing saints and rare cycle of legend about St Procopius, probably from the era of King Wenceslaus IV (Zuzana Všetečková).
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0176752