Počet záznamů: 1

Glass melting and its innovation potentials: the potential role of glass flow in the sand-dissolution process

 1. 1.
  0331147 - UACH-T 2010 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Němec, Lubomír - Cincibusová, P.
  Glass melting and its innovation potentials: the potential role of glass flow in the sand-dissolution process.
  [Tavení skel a jeho inovační potenciály:role proudění skelné taveniny při rozpouštění sklářského písku.]
  Ceramics - Silikáty. Roč. 53, č. 3 (2009), s. 145-155 ISSN 0862-5468
  Grant CEP: GA MPO 2A-1TP1/063
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40320502
  Klíčová slova: sand dissolution * temperature gradients * glass flow patterns * space utilisation
  Kód oboru RIV: CA - Anorganická chemie
  Impakt faktor: 0.649, rok: 2009

  This work demonstrates how the temperature distribution and glass melt patterns influence the sand particle dissolution from the melt. The new quantity is defined, entitled the space utilisation, which eveluates quantitatively the quality of glass flow structure. The beneficial flow patters are presented causing low energy consumption of the glass melting process.

  Práce demonstruje, jak ovlivňje teplotní distribuce a z ní vyplývající chrakter proudění rozpouštění částic sklářského písku ve skelné tavenině. Je definována nová veličina nazvaná využití tavicího prostoru, která kavntitativně popisuje charakter proudění z hlediska tohoto procesu. Jsou publikovány struktury proudění vedoucí ke snížení spotřeby energie při tavicím procesu.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0005499