Počet záznamů: 1

Krajinně-ekologické faktory amentiní migrace obyvatel na příkladu modelových venkovských krajin České republiky

 1. 1.
  0331121 - UEK-B 2010 RIV SK cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Kopp, J. - Novotná, M. - Kušová, Drahomíra - Bartoš, Michael
  Krajinně-ekologické faktory amentiní migrace obyvatel na příkladu modelových venkovských krajin České republiky.
  [Landscape-ecology factors of amenity migration on the example of model rural landscapes in the Czech Republic.]
  Problémy ochrany a využívania krajiny - teórie, metódy a aplikácie. Nitra: Združenie Biosféra, 2009 - (Pucherová, Z.; Vanková, V.), s. 219-228. ISBN 978-80-968030-9-5.
  [Problémy ochrany a využívania krajiny - teórie, metódy a aplikácie [0255477]. Nitra (SK), 27.05.2009-29.05.2009]
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA403/07/0714
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60870520
  Klíčová slova: amenity migration * landscape potential * rural landscape
  Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie

  Autoři se snaží o zobecnění problematiky amenitní migrace v České republice na základě empirické srovnávací studie tří modelových území - Šumavy včetně jejího podhůří, Třeboňska spolu s oblastí zvané Česká Kanada, a oblasti, kterou lze nazvat „vnitřní periferie Západ“, zahrnující území od Křivoklátska až po Manětínsko. Prezentují dílčí výsledky empirického šetření amenitních migrantů v zájmových oblastech a diskutují využitelnost výsledků k vymezení krajinněekologického potenciálu území pro amenitní migraci v prostředí České republiky.

  Amenity migration from urban to rural areas is migration motivated by the opportunity to live in a better natural environment. Landscape attributes determine the potential for amenity migration. Our preliminary results prove that it is possible to use such GIS tools for analyzing landscape potential. Based on the interviews with the seventy-three selected amenity migrants, as most important landscape-ecology factors were identified quality of nature, landscape structure, quality of environment and attractiveness of georelief.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0176732