Počet záznamů: 1

Chráněná území a jejich role v regionálním rozvoji

 1. 1.
  0331114 - UEK-B 2010 RIV SK cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Těšitel, Jan - Kušová, Drahomíra - Bartoš, Michael
  Chráněná území a jejich role v regionálním rozvoji.
  [Protected areas and their role in regional development.]
  Problémy ochrany a využívania krajiny - teórie, metódy a aplikácie. Nitra: Združenie Biosféra, 2009 - (Pucherová, Z.; Vanková, V.), s. 339-347. ISBN 978-80-968030-9-5.
  [Problémy ochrany a využívania krajiny - teórie, metódy a aplikácie [0255477]. Nitra (SK), 27.05.2009-29.05.2009]
  Grant CEP: GA MŽP(CZ) SM/610/3/03
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60870520
  Klíčová slova: protected area * nature protection * regional development
  Kód oboru RIV: AE - Řízení, správa a administrativa

  V rámci projektu „Participativní management chráněných oblastí – klíč k minimalizaci konfliktů mezi ochranou přírody a socio-ekonomickým rozvojem místních komunit“ byla řešena otázka, nakolik ochrana přírody představuje apriorní limit socio-ekonomického rozvoje, který může vést ke stagnaci, když už ne k úpadku území, na kterém je aplikována. K tomuto účelu byla použita empirická data získaná ve třech velkoplošných chráněných územích – biosférických rezervacích Křivoklátsko, Šumava a Třeboňsko. Na základě provedené analýzy jak objektivních tak subjektivních dat bylo možné konstatovat, že chráněná území nejsou územími a priori znevýhodněnými.

  The article raises a question whether or not, or to which extent, nature protection can be considered a factor differentiating regional socio-economic development. The cliché was challenged as to that nature protection poses limits to economic development that may lead to stagnation if not decline in areas where it is applied. To do so, the data were gained in three Czech large-scale protected areas – Křivoklátsko, Šumava and Třeboňsko. Based on the analysis both of objective data and subjective reflection of the situation by local population we can conclude that protected areas should not be seen as territories a priori handicapped.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0176727