Počet záznamů: 1

Československá národní rada badatelská v letech 1924-1929

 1. 1.
  0331103 - MSUA-W 2010 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Brádlerová, Daniela
  Československá národní rada badatelská v letech 1924-1929.
  [The Czechoslovak National Research Council in 1924-1929.]
  Čas optimismu a ctižádostivých nadějí. Prezentace a reprezentace české vědy a kultury v prvním desetiletí samostatného státu (1918-1929). České Budějovice: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 2009 - (Blümlová, D.; Jiroušek, B.), s. 113-121. Jihočeský sborník historický - Supplementum, 1. ISBN 978-80-904446-0-7
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80770509
  Klíčová slova: Czechoslovak National Research Council * history of science
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Autorka se zaměřila na činnost Československé národní rady badatelské (ČSNRB). Pomocí ČSNRB se Československo připojilo k CIR (Conseil International de Recherches), koordinátoru aktivit v přírodních vědách. ČSNRB působila jako prostředník mezi CIR a státem či jinými subjekty v oblasti mezinárodní vědecké spolupráce.

  Author focused on the Czechoslovak National Research Council (ČSNRB). It was established in order to facilitate Czechoslovak science entry to the international area of science. By means of ČSNRB, Czechoslovakia joined the CIR (Conseil International de Recherches) which coordinated the activities of exact and natural sciences. The main work was conducted in sections and later in national boards. ČSNRB acted as a mediator between CIR and the state or other entities in the area of international scientific cooperation.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0176720