Počet záznamů: 1

Česká akademie věd a umění v období první republiky

 1. 1.
  0331100 - MSUA-W 2010 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Mádlová, Vlasta
  Česká akademie věd a umění v období první republiky.
  [The Czech Academy of Sciences and Arts at the Age of the First Czechoslovak Republic.]
  Čas optimismu a ctižádostivých nadějí. Prezentace a reprezentace české vědy a kultury v prvním desetiletí samostatného státu (1918-1929). České Budějovice: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 2009 - (Blümlová, D.; Jiroušek, B.), s. 93-112. Jihočeský sborník historický - Supplementum, 1. ISBN 978-80-904446-0-7
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80770509
  Klíčová slova: Czech Academy of Sciences and Arts * history of science
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Autorka analyzuje činnost předchůdkyně dnešní Akademie věd ČR v letech 1918-1938. Detailně vysvětluje řízení Akademie a snahy o její reorganizaci, zabývá se vydavatelskými aktivitami, udílením cen a podpor, charakteristikou zahraničních styků.

  Author analyzed activities of the Czech Academy of Sciences and Arts, the predecessor of nowadays Academy of Sciences of the Czech Republic, in 1918-1938. She commented above all administration of the Academy and efforts to reorganize its affairs, she dealt with its publishing work, the work of reorganization committee, committees for awarding prizes, rewards and grants, and characterized its international activities.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0176718