Počet záznamů: 1

Vliv luterské reformace na rozvoj partikulárního školství ve vedlejších zemích České koruny v 16. století

 1. 1.
  0331077 - HIU-Y 2010 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Holý, Martin
  Vliv luterské reformace na rozvoj partikulárního školství ve vedlejších zemích České koruny v 16. století.
  [The influence of Lutheran reformation on the development of particular educational system in the adjacent lands of Bohemian Crown in 16th century.]
  Náboženský život a církevní poměry v zemích Koruny české ve 14.-17. století. Praha: Casablanca, 2009 - (Bobková, L.; Konvičná, J.), s. 535-550. Korunní země v dějinách českého státu, 4. ISBN 978-80-903756-9-7
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80150510
  Klíčová slova: Lusatia * Silesia * Latin schools
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Předložená studie se pokouší postihnout vliv luterské reformace na vývoj latinského partikulárního školství v obou Lužicích a ve Slezsku. Sleduje jej nejen v rovině personální, nýbrž také v charakteru jejich výuky, do níž přímo i nepřímo pronikaly Lutherovy a Melanchtonovy teologicko-pedagogické názory.

  The submitted article is trying to appreciate the influence of Lutheran reformation on the development of Latin particular educational system in the both Lusatia and Silesia. It is observed not only at the personal level, but also in the character of teaching, which directly or indirectly infiltrated theological and pedagogical attitudes of Luther and Melanchton.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0176703