Počet záznamů: 1

Magnetic properties of a hydrogenation-extracted UCoSn single crystal

 1. 1.
  0331073 - FZU-D 2010 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Kolomiets, A. - Andreev, Alexander V. - Havela, L.
  Magnetic properties of a hydrogenation-extracted UCoSn single crystal.
  [Magnetické vlastnosti hydrogenovaného UCoSn monokrystalu.]
  Journal of Alloys and Compounds. Roč. 471, 1-2 (2009), s. 21-23 ISSN 0925-8388
  Grant CEP: GA MŠk OC 144
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100520
  Klíčová slova: uranium intermetallics * single crystal * ferromagnetism * hydrides
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  Impakt faktor: 2.135, rok: 2009

  Single-crystalline grain of UCoSn was extracted from the ingot by means of preferential hydrogen absorption along grain boundaries. Despite the presence of about 25% of polycrystalline hydride in the sample, data on uniaxial magnetic anisotropy of UCoSn could be obtained. The first anisotropy constant K1 = 30 MJ m-3 (or 120 K per formula unit). In the paramagnetic range, the anisotropy is characterized by a 230 K difference in values of the paramagnetic Curie temperatures Qp along the c axis and in the basal plane.

  Monokrystal UCoSn byl extrahován z ingotu s využitím prefeernční absorpce vodíku podél hranic zrn. Nehledě na 25% obsah polykrystalického hydridu ve vzorku podařilo se určit konstantu magnetické anizotropie K1 = 30 MJ m-3. V paramagnetické oblasti lze anizotropii charakterizovat 230 K rozdílem v Qp c osy a v bazální rovině.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0176700