Počet záznamů: 1

Experimental studies of generation of similar to 100 MeV Au-ions from the laser-produced plasma

 1. 1.
  0331072 - FZU-D 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Láska, Leoš - Krása, Josef - Velyhan, Andriy - Jungwirth, Karel - Krouský, Eduard - Margarone, D. - Pfeifer, Miroslav - Rohlena, Karel - Ryc, L. - Skála, Jiří - Torrisi, L. - Ullschmied, Jiří
  Experimental studies of generation of similar to 100 MeV Au-ions from the laser-produced plasma.
  [Experimentální studium generace 100 MeV Au iontů z laserem produkovaného plazmatu.]
  Laser and Particle Beams. Roč. 27, č. 1 (2009), 137-1 ISSN 0263-0346
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) LC528; GA AV ČR IAA100100715
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100523; CEZ:AV0Z20430508
  Klíčová slova: backward and forward ion emission * high energy Au-ions * highly charged Au-ions * laser-produced plasma
  Kód oboru RIV: BL - Fyzika plazmatu a výboje v plynech
  Impakt faktor: 4.420, rok: 2008

  Using the PALS iodine laser system, Au ions with the charge state up to 58+ and with the kinetic energy as high as up to 300 MeV were generated. The production of these ions was tested in dependence on the laser frequency (1 omega, 3 omega), on the irradiation/detection angles (0°, 30°), on the focus position with regard to the target surface, and on the target thickness (500 mu m, 200 mu m, 80 mu m). The forward emission of ions is weaker than the backward one for both of the thinner targets (which burn through) at our experimental conditions.

  Pomocí jodového laserového systému PALS byly generovány Au ionty s nábojovým číslem až 58+ a s kinetickou energií až 300 MeV. Produkce těchto iontů byla testována v závislosti na laserové frekvenci (1 omega, 2 omega), na úhlu ozáření/detekce (0°, 30°), na poloze minimálního fokusu vzhledem k povrchu terčíku a na tloušťce terčíku (500 mikro m, 200 mikro m, 80 mikro m). Při našich experimentálních podmínkách je dopředná emise iontů slabší než zpětná pro oba tenčí terčíky (které se propalují).
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0176699