Počet záznamů: 1

On the importance of entropy

 1. 1.
  0331020 - UTIA-B 2010 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Janžura, Martin
  On the importance of entropy.
  [O významu entropie.]
  ROBUST 2008. Praha: JČMF, 2009 - (Antoch, J.; Dohnal, G.), s. 1-8. ISBN 978-80-7015-004-7.
  [ROBUST 2008. Letní škola JČMF /15./. Pribylina (SK), 08.09.2008-12.09.2008]
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) 1M0572; GA ČR GA201/06/1323
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10750506
  Klíčová slova: entropy * I-projection * conditional limit theorem
  Kód oboru RIV: BA - Obecná matematika
  http://library.utia.cas.cz/separaty/2009/SI/janzura-on the importance of entropy.pdf http://library.utia.cas.cz/separaty/2009/SI/janzura-on the importance of entropy.pdf

  The aim of the paper consists in demonstrating the relevance of the fundamental information-theoretic concepts, namely the entropy and the I-divergence, for both the statistical inference and the limit theorems of probability theory.

  Cílem je ukázat význam základních pojmů teorie informace,tj. entropie a I-divergence, jak pro statistické úlohy tak i pro limitní věty teorie pravděpodobnosti.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0176655