Počet záznamů: 1

Myšlenka zavedení všeobecného, rovného a přímého volebního práva v obecném a českém kontextu

 1. 1.
  0331018 - MSUA-W 2010 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Velek, Luboš
  Myšlenka zavedení všeobecného, rovného a přímého volebního práva v obecném a českém kontextu.
  [Idea of Introducing the General, Equal and Direct Right to Vote in the Universal and Czech Context.]
  Střed : časopis pro mezioborová studia Střední Evropy 19. a 20. století. Roč. 1, č. 1 (2009), s. 58-67 ISSN 1803-9243
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70900502
  Klíčová slova: Bohemian Lands (1848-1907) * universal suffrage * nationalism
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Studie se zabývá teoretickými diskusemi, které probíhaly v druhé polovině 19. století a na počátku 20. století v české společnosti a mezi jejími politickými předáky, o zavedení všeobecného volebního práva a o vhodné míře jeho rovnosti.

  The article deals with the theoretical discussions of the second half of the 19th century and the early 20th century taking place within the Czech society and among its political leaders on introduction of the universal suffrage and on the appropriate level of its equality.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0176653