Počet záznamů: 1

The Endurance of the Czech Communist Party

 1. 1.
  0331003 - SOU-Z 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Stegmaier, M. - Plecitá, Klára
  The Endurance of the Czech Communist Party.
  [Vytrvalost české komunistické strany.]
  Politics & Policy. Roč. 37, č. 4 (2009), s. 799-820 ISSN 1555-5623
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
  Klíčová slova: communist party * KSČM * ČSSD
  Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie

  The existence of an unreformed Communist Party stems from its historical roots in the country and the impact of the normalization period on the party’s membership base. However, in the post-communist period, we see that the party’s electoral fortunes have been tied to the position and politics of the ČSSD. Further, we have demonstrated that the KSČM has a loyal support base largely comprised of older voters. The KSČM voters’ views are distinct and further to the left of ČSSD voters, and as such, the KSČM fills what would otherwise be a representation void on the party spectrum.

  Dnešní existence komunistické strany v ČR z jejích historických kořenů a zejména z dopadu normalizace na její členskou základnu. V postkomunistickém období je však její volební úspěch svázán také s pozicí a politikou ČSSD. V článku ukazujeme, že KSČM má svou základnu postavenou na loajální podpoře starších voličů. Názory voličů KSČM jsou odlišné a levicovější než než názory voličů ČSSD a KSČM zaplňuje prázné místo na stranickém spektru.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0176643