Počet záznamů: 1

Výběr středního vzdělání v rodinách podle skupinových diskuzí

 1. 1.
  0330966 - SOU-Z 2010 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Vojtíšková, Kateřina
  Výběr středního vzdělání v rodinách podle skupinových diskuzí.
  [Choosing a secondary school in families according to focus group discussions.]
  Prague Social Science Studies. Roč. 5, 019 (2009), s. 3-38 ISSN 1801-5999
  Grant CEP: GA MŠk 2D06014
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
  Klíčová slova: focus groups * family * secondary education
  Kód oboru RIV: AM - Pedagogika a školství
  http://publication.fsv.cuni.cz/eng/attachments/432_019%20-%20Vojtiskova.pdf http://publication.fsv.cuni.cz/eng/attachments/432_019%20-%20Vojtiskova.pdf

  Text se zaměřuje na výběr střední školy v Česku se zaměřením na procesy vzdělanostní reprodukce/mobility a vliv kulturních zdrojů rodin v kontextu rozšiřujících se vzdělávacích příležitostí. Bylo analyzováno celkem devět skupinových diskuzí s matkami dětí a jedna diskuse s dětmi. Výsledky ukazují na důležitost významu, který přisuzují rodiny různým typům vzdělávacích institucí, představ o vzdělanostním trhu a také jednání dětí. Postoje ke vzdělání jsou vázané na vzdělanostní zázemí rodin.

  The author focuses on secondary education choice in Czech families. Particularly, the issue of educational reproduction/mobility and influence of cultural resources within conditions of widening educational opportunities are considered in an analysis of focus group discussions. Results point to an importance of meaning attributed by families to different educational institutions, ideas of educational market, and children agency. The attitudes are considerably linked to family educational background.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0176618