Počet záznamů: 1

"Mundus est fabula." Descartův Svět a úloha fikce při založení novověké přírodovědy

 1. 1.
  0330958 - FLU-F 2010 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Švec, Ondřej
  "Mundus est fabula." Descartův Svět a úloha fikce při založení novověké přírodovědy.
  [Mundus est fabula: Descartes' Treatise Le Monde and fictional foundations of Modern Science.]
  Člověk a jeho svět: Filosofický pojem světa od novověku po dnešek. Praha: Filosofia, 2009, s. 23-52. ISBN 978-80-7007-296-7
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514
  Klíčová slova: Descartes * Fiction * World
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství

  Na základě rozboru úlohy fikce v Descartově prvním přírodovědném spise O Světě ukazujeme, že Descartova prezentace nové fyziky coby "fikce" nemá za cíl pouze ošálení církevních autorit, ale 1) souvisí s radikalizací barokní skepse ohledně skutečnosti světa, 2) vede čtenáře k opuštění starých představ o světě a 3) je výrazem autorovy sebe-důvěry ve schopnost vystavět nový svět na základě jednoduchých principů, které stojí u zrodu moderní vědy.

  While analyzing the role of "fiction" in Descartes' first physical Treatise Le Monde, we argue that Descartes´ presentation of his physics as "fictional" does not aim only to deceive clerical authorithies, but 1) is connected to radicalization of Baroque skepticism towards the reality of the world, 2) leads the reader to abandon his old representations about the world and 3) is the testimony of author's self-confidence in his project of constructing a new world on the basis of simple principles, which stands at the foundations of modern science.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0176612