Počet záznamů: 1

Já a Ne-Já. K problematice světa ve Fichtově vědosloví

 1. 1.
  0330954 - FLU-F 2010 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Karásek, Jindřich
  Já a Ne-Já. K problematice světa ve Fichtově vědosloví.
  [The I and the Non-I. The Problem of the World in the Wissenschaftslehre.]
  Člověk a jeho svět: Filosofický pojem světa od novověku po dnešek. Praha: Filosofia, 2009, s. 73-100. ISBN 978-80-7007-296-7
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514
  Klíčová slova: I * Non-I * World
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství

  Záměrem článku je prokázat neoprávněnost solipsistické námitky vůči Fichtovu pojetí Já. Tezí je, že svět představuje nutný korelát Já, pokud se toto má pojmou jako určité, tj. personální.

  The essay tries to show that the solipsismus objection against Fichte's conception of the I is not correct. The main argument of the essay is that the world is a necessary correlate of the I insofar as the I should be able to understand itself as something determinate, i.e. as personal I.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0176610