Počet záznamů: 1

Pracovní právo a právo sociálního zabezpečení v ČR

 1. 1.
  0330953 - USP-I 2010 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Spirit, M. - Kostadinovová, I. - Matejka, Ján - Soušková, M.
  Pracovní právo a právo sociálního zabezpečení v ČR.
  [Labour Law and Social Security Law in the CR.]
  Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2009. 415 s. ISBN 978-80-7380-189-2
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70680506
  Klíčová slova: labour law * social security
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy

  Publikace podává výklad problematiky pracovního práva a srozumitelnou formou vysvětluje pojmy tohoto odvětví. Výklad pracovního práva je doplněn o oblast sociálního zabezpečení.

  The publication provides an interpretation of the problems of Labour Law and explains clearly the terms related to this branch of law. The interpretation of Labour Law is supplemented with the area of social security.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0176609